Day: June 8, 2021

Clean Energy

ข้อดีของ COVID ผลักการใช้พลังงานสะอาด ใช้กันทั่วโลก

ในข้อดีบางอย่าง อาจทำให้เกิดข้อเสียได้เช่นกัน เช่นรถยนต์ที่มีความแรง ก็อาจทำให้เกิดมลพิษกับโลกได้มากกว่าเดิม แต่ในข้อเสียบางอย่าง ก็อาจทำให้เกิดข้อดีได้ และวันนี้คือเรื่องของโควิด ที่ทำให้เกิดการพัฒนาพลังงานใหม่ๆ ขึ้นมา และยังทำให้โลกของเรานั้น มีมลพิษน้อยลงตามไปด้วย Covid-19 ทำให้มหาสมุทร สะอาดมากขึ้น ข้อมูลจาก Columbia Climate School พบว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ทำให้อากาศสะอาดขึ้น เนื่องจากผู้คนลดการเดินทางไปมาหาสู่กัน ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็เป็นเพียงชั่วคราว เพื่อให้บรรยากาศโลกได้บอบช้ำช้าลง ทั้งนี้วารสารทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ อย่าง Science Direct (Elsevier) ยังมีการตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้ ยังทำให้พื้นผิวของน้ำสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำในทะเลสาบด้วย พลังงานสะอาดก็มา   แม้ว่าปัจจุบัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกจ้างงาน การปิดตัวของบริษัทต่างๆ การโยกย้ายงาน ฯลฯ ที่มีผลกระทบในแง่ลบ แต่การมีโรคระบาดทำให้ การวิจัยงานเกี่ยวกับ พลังงานสะอาดไม่ได้หยุดไปอย่างสิ้นเชิง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน […]

Read More