ข้อดีของ COVID ผลักการใช้พลังงานสะอาด ใช้กันทั่วโลก

ในข้อดีบางอย่าง อาจทำให้เกิดข้อเสียได้เช่นกัน เช่นรถยนต์ที่มีความแรง ก็อาจทำให้เกิดมลพิษกับโลกได้มากกว่าเดิม แต่ในข้อเสียบางอย่าง ก็อาจทำให้เกิดข้อดีได้ และวันนี้คือเรื่องของโควิด ที่ทำให้เกิดการพัฒนาพลังงานใหม่ๆ ขึ้นมา และยังทำให้โลกของเรานั้น มีมลพิษน้อยลงตามไปด้วย

Covid-19 ทำให้มหาสมุทร สะอาดมากขึ้น

ข้อมูลจาก Columbia Climate School พบว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ทำให้อากาศสะอาดขึ้น เนื่องจากผู้คนลดการเดินทางไปมาหาสู่กัน ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็เป็นเพียงชั่วคราว เพื่อให้บรรยากาศโลกได้บอบช้ำช้าลง

ทั้งนี้วารสารทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ อย่าง Science Direct (Elsevier) ยังมีการตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้ ยังทำให้พื้นผิวของน้ำสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำในทะเลสาบด้วย

พลังงานสะอาดก็มา

 

แม้ว่าปัจจุบัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกจ้างงาน การปิดตัวของบริษัทต่างๆ การโยกย้ายงาน ฯลฯ ที่มีผลกระทบในแง่ลบ แต่การมีโรคระบาดทำให้ การวิจัยงานเกี่ยวกับ พลังงานสะอาดไม่ได้หยุดไปอย่างสิ้นเชิง

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ประเทศไทย และ เวียดนาม ได้มีการวิจัย และพัฒนา Clean Energy มากกว่า 800 โปรเจค รวมมูลค่ามากถึง 316 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2020 ที่ผ่านมา  โดยมาเลเซีย และ พม่ามีการ ตั้งฐานผลิต พลังงานแสงอาทิตย์

ในประเทศไทยมีการพัฒนา Hybrid Clean Energy คือการนำเอา Solar Cell ไปลอยน้ำ ซึ่งจะสามารถผลิตไฟได้จากคลื่น และ แสงอาทิตย์ได้ในหนึ่งเดียว โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมาทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันมากถึง 35% ในปี 2037 ซึ่งจะห่างจากนี้อีกเพียง 15 ปี เท่านั้น

ญี่ปุ่นลงทุนพลังงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

IEAT หรือ Industrial Estate Authority of Thailand กับญี่ปุ่น มีการลงทุนในประเทศไทย ในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยการใช้แสงอาทิตย์ บวกกับพลังน้ำ โดยที่ตั้งเป้าเพื่อเป็นจุดจ่ายไฟ พลังงานทางเลือก โดยโรงงานเหล่านี้จะถูกตั้งใน จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ Trend ของการลงทุนในพลังงาน ไม่ได้มีเพียงแต่การสร้างในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งล่าสุด Banpu Plc ได้มีการเข้าซื้อ Solar Farm ใน ออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 2.33 พันล้านบาทไทย โดยเล็งเห็นกระแสของการใช้พลังงานทางเลือกด้วยเช่นเดียวกัน

พลังงานทางเลือก (sideline energy) คืออนาคตของไทย และ โลก

ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อการใช้งานพลังงาน อาจดูยากลำบาก ณ ปัจจุบัน ในการส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าบ้านเรือน แต่หลายฝ่าย รวมถึงชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ก็ประสบปัญหา และพยายามแก้ในเรื่องนี้เช่นกัน เพราะ โลกของเราทุกวันนี้ต้องการ พลังงานทางเลือกแบบ Sideline ที่เข้ามาทดแทนพลังงาน Fossil หรือพลังงานจากน้ำมันนั่นเอง

ข้อมูลจาก WikiPedia และ Weforum มีกล่าวเอาไว้ว่า เราอาจได้ใช้ พลังงานทางเลือก หรือพลังงานสะอาด Clean Energy ได้เต็ม 100% ภายในปี 2050 ที่ถึงนี้ ซึ่งตอนนั้นแน่นอนว่า หลายคนยังคงอยู่ และได้เห็นการใช้พลังงานเหล่านี้ โดยไม่มีเชื้อเพลิงเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *